Podnikateľské riešenia

šité na mieru

 

Vedenie účtovníctva

 

Správa a vymáhanie pohľadávok

 

Administratívne služby 

 

Podnikateľské a ekonomické poradenstvo 

 

„Vigilantibus iura scripta sunt”
Rýchly kontakt

+421 911 222 433
alebo office@exactor.sk

Kde nás nájdete

 

 

EXACTOR s.r.o.


Czambelova 27
976 13 Slovenská Ľupča

 

office@exactor.sk 

 

 

 

Správa portfólia pohľadávok

Exactor s.r.o. Vám pomôže efektívne riadiť Vaše pohľadávky. Na základe analýzy účtovných výkazov z minulých období identifikujeme nedostatky a navrhneme opatrenia ako optimalizovať Vašu inkasnú politiku, ako udržiavať objem pohľadávok na prijateľnej úrovni. Zabezpečíme pre Vás sledovanie prijatých úhrad a v prípade faktúr neuhradených v lehote splatnosti automaticky kontaktujeme dlžníka a postupujeme samostatne až do vymoženia dlhovanej sumy bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov.

Ako to funguje?

Správa pohľadávok funguje nasledovne. Keď vystavíte faktúru, pošlete nám jej kópiu na vedomie a zaplatíte administratívny poplatok, ktorého výška závisí od výšky fakturovanej sumy. Od tohto momentu uskutočníme samostatne a bez akýchkoľvek ďalších poplatkov všetky kroky nevyhnutné k inkasu predmetnej faktúry. Budeme za Vás sledovať lehoty splatnosti, finančnú situáciu dlžníka, upomienkovať dlžníka písomne, telefonicky aj osobne a vykonávať ďalšie úkony smerujúce k vymoženiu dlhovanej sumy. Vy sa môžete plne sústrediť na Vaše podnikanie, my zariadime všetko ostatné.