Podnikateľské riešenia

šité na mieru

 

Vedenie účtovníctva

 

Správa a vymáhanie pohľadávok

 

Administratívne služby 

 

Podnikateľské a ekonomické poradenstvo 

 

„Vigilantibus iura scripta sunt”
Rýchly kontakt

+421 911 222 433
alebo office@exactor.sk

Kde nás nájdete

 

 

EXACTOR s.r.o.


Czambelova 27
976 13 Slovenská Ľupča

 

office@exactor.sk 

 

 

 

off-shore a on-shore spoločnosti

Obchodné spoločnosti založené v iných jurisdikciách ponúúkajú oproti slovenským spoločostiam výhodu najmä v podobe nízkej, resp. nulovej sadzby dane z príjmu.

 

V prípade on-shore spoločností je v rámci EÚ najvýhodnejšia forma írskej spoločnosti s ručením obmedzeným, s ktorou môžete ušetriť až 50% na dani z príjmov.

Naša spoločnosť pre Vás založí s.r.o. v Írsku, kde je sadzba dane z príjmov právnických osôb vo výške 12,5% v porovnaní so slovenskou sadzbou vo výške 23%.

Ako to funguje?

Pokiaľ sa rozhodnete založiť s.r.o. v Írsku, naša spoločnosť pre Vás pripraví všetky podklady, podá žiadosť o registráciu na írsky obchodný register, zaplatí súdny poplatok a obstará ostatné potrebné formality. Podnikanie prostredníctvom spoločnosti založenej a registrovanej v Írskej republike sa nijakým spôsobom nelíši od podnikania vo forme slovenskej s.r.o. Základné charakteristiky írskej spoločnosti s ručením obmedzeným sú v zásade rovnaké ako pri slovenskej s.r.o. Spoločnosť má samostatnú právnu subjektivitu, spoločníci za záväzky spoločnosti neručia, orgány spoločnosti sú v princípe totožné s orgánmi slovenskej s.r.o. Vzhľadom na že v rámci EU je zaručený voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a osôb, miesto zriadenia spoločnosti nemá žiadny vplyv na podnikateľskú činnosť spoločnosti. Zahraničné osoby majú právo podnikať na území SR za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské osoby a akákoľvek diskriminácia sa zakazuje.

Aké sú rozdiely medzi slovenskou a írskou s.r.o.?

 

Slovenská s.r.o. Írska s.r.o. 
Minimálna výška základného imania je 5.000,- € Nie je stanovená minimálna výška základného imania (môže byť aj 1 €) 
Založenie a zápis spoločnosti trvá cca 14 dní Založenie a zápis spoločnosti trvá 2-3 dni 
Základ dane je zdanený sadzbou 23% Základ dane je zdanený sazdbou 12,5% 
Spoločnosť môže mať jediného spoločníka Spoločnosť môže mať jediného spoločníka 
Spoločnosť musí mať aspoň jedného konateľa Spoločnosť musí mať najmenej dvoch konateľov (zákon však pripúšťa zveriť všetky právomoci jednému z nich) 
Zákonom stanovené administratívne a formálne povinnosti sa vzťahujú na všetky s.r.o. rovnakoMalé a stredné s.r.o. sú vyňaté z väčšiny formálnych a administratívnych povinností 

 

Írska republika je práve pre jej nízku daň z príjmu, ktorá je jednou z najnižších vo svete, ako aj pre jej stabilné podnikateľské prostredie a medzinárodnú neutralitu, svetovým sídlom mnohých nadnárodných spoločností, ako napríklad Google, Facebook, Dropbox, Youtube a mnoho ďalších. Pre detailné informácie o založení a fungovaní írskej spoločnosti s ručením obmedzeným nás neváhajte kontaktovať na našom telefónnom čísle, emailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

 

Pre viac informácii o off-shore a on-shore spoločnostiach kontaktujte prosím našu spoločnosť. 

Kontaktný formulár

znakov do konca.
antiSpam [nový kód]