Podnikateľské riešenia

šité na mieru

 

Vedenie účtovníctva

 

Správa a vymáhanie pohľadávok

 

Administratívne služby 

 

Podnikateľské a ekonomické poradenstvo 

 

„Vigilantibus iura scripta sunt”
Rýchly kontakt

+421 911 222 433
alebo office@exactor.sk

Kde nás nájdete

 

 

EXACTOR s.r.o.


Czambelova 27
976 13 Slovenská Ľupča

 

office@exactor.sk 

 

 

 

Whistleblowing

1. januára 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (tzv. zákon o whistleblowingu), ktorý ukladá zamestnávateľom viaceré povinnosti na úseku oznamovania protispoločenskej činnosti a vybavovania takýchto podnetov.

 

V zmysle citovaného zákona je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov povinný, okrem iného, vydať vnútorný predpis, ktorý určí podrobnosti o


• podávaní podnetov,
• preverovaní podnetov,
• zachovávaní mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá podnet podala,
• evidovaní podnetov,
• oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia,
• spracúvaní osobných údajov uvedených v podnete.

 

Za nesplnenie uvedenej povinnosti hrozí zamestnávateľovi pokuta až do výšky 20.000,- EUR.

 

Naši odborníci pre oblasť compliance pre Vás radi vypracujú vnútornú smernicu obsahujúcu všetky predpísané náležitosti a to za cenu už od 149,- EUR.

 

Pre viac informácii nás kontaktujte telefonicky, emailom alebo prostredníctvom nasledovného formulára:

Kontaktný formulár

znakov do konca.
antiSpam [nový kód]