Podnikateľské riešenia

šité na mieru

 

Vedenie účtovníctva

 

Správa a vymáhanie pohľadávok

 

Administratívne služby 

 

Podnikateľské a ekonomické poradenstvo 

 

„Vigilantibus iura scripta sunt”
Rýchly kontakt

+421 911 222 433
alebo office@exactor.sk

Kde nás nájdete

 

 

EXACTOR s.r.o.


Czambelova 27
976 13 Slovenská Ľupča

 

office@exactor.sk 

 

 

 

Administratívne služby

Naša spoločnosť ponúka podnikateľom kompletné vypracovanie interných smerníc, projektov a inej dokumentácie vyžadovanej zákonom alebo potrebami podnikateľa.

 

Medzi najčastejšie vnútropodnikové predpisy patria:

  • bezpečnostný projekt a súvisiaca dokumentácia k ochrane osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z.
  • smernice compliance 
  • smernice upravujúce nahlasovanie protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.
  • registratúrny poriadok a registratúrny plán
  • etický kódex
  • iné dokumenty potrebné pre zabezpečenie riadnej činnosti podniku

 

Kontaktný formulár

znakov do konca.
antiSpam [nový kód]